Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Druláková Radka: SUBSIDIARITA V EVROPSKÉ UNII – Právní princip anebo užitečný symbol?

 

Druláková_Subdidiaritav evropskéISBN 978-80-245-1666-0, 1. vydání, 2010, 234 s.

Předmětem publikace je subsidiarita v Evropské unii jako normativní princip, jehož používání při tvorbě a výkonu komunitárního práva by mělo zajistit optimální a efektivní rozdělení kompetencí mezi jednotlivé úrovně rozhodování (nadnárodní, národní a případně i regionální). Publikace tedy zkoumá jeden ze základních principů dobré zprávy (good governance), kterému v českém prostředí dosud nebyla věnována větší pozornost. Práce nabízí etymologický rozbor pojmu, historický kontext, evoluci zapojování tohoto principu do legislativního rámce ES / EU a především analýzu současného pojetí a praktického uplatňování subsidiarity v Evropské unii.