Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Karpová Eva: Hospodářský vývoj Rakouska, Švédska a Finska po vstupu do Evropské unie


ISBN 80-245-1068-5, 1. vydání, 2006, 220 s.Karpová_Hospodářský vývoj

Cílem textu je alespoň rámcově přehledně zachytit objektivní vývoj ekonomik menších vyspělých evropských zemí, které vstoupily do nejtěsnějších forem evropské integrace později než většina západoevropských zemí – tedy ekonomik Rakouska, Švédska a Finska.
Komparativní pozornost je zároveň věnována i zbývajícím zemím, které vstoupily do Evropských společenství až v osmdesátých letech, tedy Španělsku a Portugalsku. Samostatná kapitola je věnována komparativním poznámkám k hospodářskému vývoji zemí střední a východní Evropy.