Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Kidlesová, Z.; Priesolová, J.: Kapitoly z francouzské mluvnice pro ekonomy


ISBN 978-80-245-1692-9, VŠE, 2. dotisk 1. vydání, 2012, 162 stran, A4Kidlesová_Priesolová_Kapitoly z franc mluv pro ek_2012

Skripta Kapitoly z francouzské mluvnice pro ekonomy (Rappels grammaticaux pour les étudiants en économie) jsou určena pro studenty odborné francouzštiny na pokročilé úrovni, kteří již ovládají základy normativní mluvnice a chtějí si dále prohloubit znalosti z francouzské syntaxe z hlediska funkčně komunikativního navíc v konfrontaci s češtinou. Probírané mluvnické jevy jsou uvedeny formou přehledných tabulek a schémat, za nimiž následují různé typy cvičení (identifikace daných jevů, jejich doplňování, substituce, transformace a překlad do češtiny). Cílem je poukázat nejen na některé specifické rysy odborné francouzštiny ve srovnání s češtinou, ale i na různorodost vyjadřovacích prostředků pro formulaci určitého záměru, a tak přispět k rozšíření a obohacení komunikativní kompetence v oblasti porozumění i vlastní produkce ve francouzštině.

 

Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
celoškolské

 

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-1692-9, VŠE, 1. dotisk 1. vydání, 2010, 164 stran, A4
ISBN 978-80-245-1692-9, VŠE, 1. vydání, 2010, 162 stran, A4