Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Kidlesová, Z.; Priesolová, J.: Kapitoly z francouzské mluvnice pro ekonomy

ISBN 978-80-245-2250-0, VŠE, 2. přepracované vydání, 2017, 162 stran, A4

Skripta jsou určena pro studenty bakalářského a magisterského studia s pokročilou znalostí francouzštiny, kteří již ovládají základy normativní mluvnice a chtějí si dále prohloubit znalosti francouzského jazyka na funkčně komunikativní úrovni. Probírané jevy jsou prezentovány v přehledných tabulkách, doprovázených odpovídajícími typy cvičení. Důraz je kladen na kontextualizaci základních gramatických jevů typických pro francouzský odborný jazyk, navíc v konfrontaci s češtinou.

Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské, magisterské

 

 

Předchozí vydání/dotisky:

ISBN 978-80-245-1692-9, VŠE, 2. dotisk 1. vydání, 2012, 162 stran, A4Kidlesová_Priesolová_Kapitoly z franc mluv pro ek_2012
ISBN 978-80-245-1692-9, VŠE, 1. dotisk 1. vydání, 2010, 164 stran, A4
ISBN 978-80-245-1692-9, VŠE, 1. vydání, 2010, 162 stran, A4