Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Šantrůček, J.: Pohledávky, jejich cese a hodnota

 

ISBN 978-80-245-1920-3, VŠE, 3. aktualizované vydání, 2012, 200 stran, B5

Jedná se o třetí aktualizované vydání publikace, která původně vyšla v roce 2000 a v roce 2005 pak vyšlo její druhé aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Publikace obsahuje originální ucelenou a propracovanou metodiku pro oceňování pohledávek pro účely jejich cese. Velká pozornost je opět věnována různým faktorům, které hodnotu pohledávky ovlivňují, a způsobům, jak je do ocenění promítnout. Knížka obsahuje také dvě rozsáhlé případové studie a naznačuje možnost využití regresní analýzy pro ocenění pohledávek.

 

Jazyk publikace čeština
Určeno pro
IOM