Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

29.9.2017 - Děkanský den

17.11.2017 - Státní svátek

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Šoljaková, L. a kolektiv: Manažerské účetnictví I. Případové studie a příklady


ISBN 978-80-245-2181-7, VŠE, 2. přepracované vydání, 2016, 260 stran, A4Šoljaková_Manažer účetni_2016

Publikace by měla studentům ukázat na příkladech a případových studiích možnosti využití nástrojů a metod nákladového a manažerského účetnictví a umožnit lepší pochopení jednotlivých souvislostí. Členění textu do 11 kapitol vychází ze základních tématických bloků, kterým se kurz Manažerské účetnictví I. věnuje. Na začátku každé kapitoly jsou uvedeny klíčové pojmy a základní otázky, které by studenti měli znát, než se začnou věnovat řešení příkladů a úloh.

 

Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské
Dostupnost v prodejně a na e-shopu NO VŠE ANO

 

Předchozí vydání a dotisky:

ISBN 978-80-245-1952-4, VŠE, 1. dotisk 1. vydání, 2014, 246 stran, A4Šoljaková_Manažer účetn I
ISBN 978-80-245-1952-4, VŠE, 1. vydání, 2013, 246 stran, A4