Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Skripta 2017

 

Vydaná skripta v roce 2017 (1. 1. 2017 – 24. 11. 2017):

 

Fakulta financí a účetnictví (F1)

 1. Žárová, M.: Essentials of Financial Accounting for Non-Specialists
  ISBN 978-80-245-2187-9, VŠE, 1. vydání, 78 stran, 200 Kč     B
 2. Wagner, J.; Matyáš, O.: Performance Management – Cases and exercises
  ISBN 978-80-245-2191-6, VŠE, 1. vydání, 104 stran, 227 Kč     M
 3. Dušek, D.: Základy oceňování nemovitých věcí
  ISBN 978-80-245-2110-7, VŠE, 1. dotisk prvního vydání, 156 stran, 201 Kč     I
 4. Roubíčková, J.; Pelák, J.: Účetnictví I. – Sbírka příkladů a úloh k procvičení
  ISBN 978-80-245-2128-2, VŠE, 1. dotisk prvního vydání, 102 stran, 65 Kč    B
 5. Roubíčková, J.: Závěrečné testy z Účetnictví I.
  ISBN 978-80-245-2222-7, VŠE, 1. vydání, 148 stran, 159 Kč    B
 6. Šoljaková, L. a kolektiv: Název Manažerské účetnictví I. – případové studie a příklady (pro kurzy 1MU305 a 1MU211)
  ISBN 978-80-245-2226-5, VŠE, 3. přepracované vydání, 256 stran, 200 Kč    B
 7. Bokšová, J.: Účetnictví I – Sbírka příkladů
  ISBN 978-80-245-2228-9, VŠE, 2. přepracované vydání, 218 stran, 195 Kč    B
 8. Tepperová, J., Zídková, H.: Texts for “Taxation in the CR and EU”
  ISBN 978-80-245-2107-7, VŠE, 1. dotisk prvního vydání, 74 stran,  197 Kč    B, M
 9. Žárová, M.; Peprníčková, M.; Vašek, L.; Vácha, P.: Essentials of Financial Accounting for Non-Specialists
  ISBN 978-80-245-2187-9, VŠE, 1. dotisk prvního vydání, 78 stran, 200 Kč    B

Fakulta mezinárodních vztahů (F2)

 1. Antošová, A.: Basic Czech – One-semester Course for Foreign Students
  ISBN 978-80-245-2042-1, VŠE, 2 dotisk prvního vydání, 88 stran, 178 Kč     C
 2. Balcar, M.: Sbírka cvičení k ruské gramatice
  ISBN 978-80-245-2035-3, VŠE, 1. dotisk pátého vydání, 100 stran, 108 Kč     B
 3. Hásová, J.; Švarc, Z.: Právo v cestovním ruchu
  ISBN 978-80-245-2211-1, VŠE, 1. vydání, 116 stran, 177 Kč     M
 4. Antošová, A.: Elementary Czech – One-semester Course for Foreign Students
  ISBN 978-80-245-2134-3, VŠE, 1. dotisk 6. vydání, 150 stran, 181 Kč     B
 5. Antošová, A.: Basic Czech – One-semester Course for Foreign Students
  ISBN 978-80-245-2042-1, VŠE, 3. dotisk prvního vydání, 88 stran, 178 Kč     C
 6. Filip, M.; Antošová, A; Pačesová, V.: Textová cvičebnice češtiny pro zahraniční posluchače VŠE
  ISBN 978-80-245-2185-5, VŠE, první dotisk 6. vydání, 120 stran, 170 Kč     B

Fakulta podnikohospodářská (F3)

 1. Svobodová, H.; Mejdrech, V.: Provozní management – příklady
  ISBN 978-80-245-2227-2, VŠE, 3. vydání, 98 stran, 137 Kč     B

Fakulta informatiky a statistiky (F4)

 1. Lindauer, R.: Modern Risk Management Remarks
  ISBN 978-80-245-2206-7, VŠE, 1. vydání, 98 stran, 230 Kč   B, M

 

Časopisy

Periodicky vychází: 8 čísel časopisu Politická ekonomie, 6 čísel Prague Economic Paper, 6 čísel Acta Oeconomica Pragensia

Zkratky:

B – určeno pro bakalářské studium
C – určeno pro celoškolské studium
D – určeno pro doktorské studium
I – určeno pro inženýrské studium
M – určeno pro magisterské studium