Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Kislingerová Eva; Špička Jindřich: Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013

Elektronický sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1959-3

Editor Eva Kislingerová; Jindřich Špička
Počet stran  727
Formát A4
Jazyk čeština, angličtina, slovenština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2013
Dostupnost  http://ksg.vse.cz/wp-content/uploads/Sbornik_2013_final_revML_131031.pdf