Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Langhamrová Jitka: Prognóza lidského kapitálu obyvatelstva České republiky do roku 2050 (verze k roku 2011) – tištěná verze

Elektronický sborník – NEPRODEJNÉ – tištěná verze

 

ISBN  978-80-245-1781-0

Editor Jitka Langhamrová
Počet stran  261
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2011
Dostupnost http://kdem.vse.cz/wp-content/uploads/2009/09/Progn%C3%B3za_lildsk%C3%A9ho_kapit%C3%A1lu_obyvatelstva_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_do_roku_2050_verze_2011.pdf