Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Durdisová Jaroslava a kol.: SOCIÁLNÍ POLITIKA V EKONOMICKÉ PRAXI


ISBN 80-245-0850-8, 1. vydání, 2005, 248 s.Durdisová_Sociální politika v eko

Publikace se zabývá základními problémy sociální politiky jako vědní disciplíny i jako praktické činnosti. Práce se z velice četných a rozmanitých konkrétních sociálněpolitických opatření a institutů (dávek, podpor, služeb atd.) zaměřuje na ilustraci těch základních a zejména pak na objasnění jejich smyslu, podstaty, účinků a důsledků. Text je určen jak posluchačům VŠE, tak studentům jiných vysokých škol a fakult, kteří si zvolí sociální politiku za předmět svého studijního zájmu, ale poučení v ní mohou nalézt i ti, kteří se profesně zabývají sociálněpolitickou problematikou v praxi.