Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Dvořáček Jiří a kol.: STRATEGICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH FAKTORŮ PODNIKÁNÍ V EVROPSKÉ UNII


ISBN 80-245-0818-4, 1. vydání, 2005, 160 s.Dvořáček_Strategická analýza vybr

Publikace uvádí náměty na vytváření podnikatelské strategie na základě podrobné a komplexní analýzy situace v českých podnicích na prahu vstupu ČR do EU. Specifická pozornost je věnována otázkám strategie malých, středních a velkých podniků, jakož i konkurenční schopnosti, možnostem financování a situaci podniků ve strukturálně postižených a hospodářsky zaostalých oblastech.