Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Sirůček Pavel: EKONOMIE pro přijímací zkoušky na navazující magisterské studium na VŠE v Praze

Publikace – tištěná kniha

 

Anotace:

Publikace již 6. aktualizovaným a doplněným vydáním reaguje na trvalou poptávku ohledně materiálů určených především zájemcům o navazující magisterské studium na VŠE v Praze z jiných vysokých škol. Text přitom samozřejmě mohou využívat i stávající studenti VŠE v Praze na všech stupních studia. Publikace precizuje základní požadavky z oblasti standardní mikroekonomické a makroekonomické teorie, nároky odpovídající bakalářským kurzům mikroekonomie a makroekonomie přednášeným Katedrou mikroekonomie Fakulty podnikohospodářské na různých fakultách VŠE v Praze.

Těžiště sbírky leží v řešených úkolech, příkladech a problémech. Publikace obsahuje též struktury tematických okruhů, podrobné odkazy na  literaturu, doporučené příklady a úkoly k procvičení, ukázky různých testů s klíčem řešení atd. 6. aktualizované a doplněné vydání obsahuje (obdobně jako 4. přepracované a doplněné vydání z roku 2011 a 2013 či 5. aktualizované a doplněné z roku 2014) podstatné změny oproti vydáním předchozím. Jde např. o aktualizované pasáže u makroekonomických agregátů, rozšíření dodatků nebo zařazení dalších ukázek testových variant. Aktuální vydání publikace se také snaží reagovat na nové trendy a výzvy ve výuce standardní ekonomické teorie ve druhé dekádě 21. století.

Autor přeje všem čtenářům úspěšné přijímací řízení nejenom z EKONOMIE a mnoho zdaru i síly v dalším (či pokračujícím) studiu na VŠE v Praze, včetně nezbytné pokory před skutečnými velikány ekonomické vědy. Nicméně nikdy se „nenechte od ekonomů ošálit!“.

 

ISBN 978-80-245-2189-3

Počet stran 314
Vazba brožovaná
Formát 176 x 250 mm
Jazyk čeština
Vydání  6. aktualizované a doplněné
Rok vydání  2017
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica

 

Předchozí vydání:
ISBN 978-80-245-2009-4, 5. vydání, 2014, 298 str. (EKONOMIE pro přijímací zkoušky na navazující magisterský
studijní program na VŠE v Praze)

ISBN 978-80-245-1758-2, 4. přepracované a doplněné vydání, 2011, 260 str.Siruček_Ekonomie_4 vydáníISBN 80-245-1094-4, 3. vydání, 2006Sirucek_Ekonomie - oranžová

ISBN 80-245-0855-9, 2. vydání, 2005

ISBN 80-245-0473-1, 1. vydání, 2003