Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Králová, A., Berková, K.: Podnikové praktikum – Materiály ke cvičení


ISBN 978-80-245-2113-8, VŠE, 2. rozšířené vydání, 2015, 126 stran, A4 Králová Podnikové prakt

Pomůcka je určena pro studenty, kteří chtějí získat přehled o hlavních aspektech administrativy a informační podpoře ekonomických procesů. Umožňuje seznámení se s chodem podniku prostřednictvím vybraných příkladů a dokumentů, které se v podnikatelské praxi nejčastěji vyskytují, vede k hodnocení informací, popř. dále ke zpracování v souladu s legislativními požadavky a vnitřními směrnicemi. Na začátku každé kapitoly jsou zařazeny otázky a schémata k teorii, které jsou dále rozvíjeny formou příkladů či případových studiích řešených v malých a středních firmách. Na základě toho se studenti seznámí, jakým způsobem firmu založit, jakým způsobem vznikají a vytvářejí se prvotní data v operativním řízení podnikatelského procesu, a jak se uvedená data transformují do podoby agregovaných informací, které se dále využívají v taktickém a strategickém řízení. Uvedené informace jsou nezbytné pro přípravu účetní závěrky a zpracování statistických výkazů.

 

Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské, magisterské

 

Předchozí vydání/dotisky:

(Králová, A., Mohrová, L.: Podnikové praktikum – materiály ke cvičení)   
ISBN 978-80-245-1765-0, VŠE, 1. vydání, 2011, 112 stran, A4