Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Müllerová, L.; Skálová, J.: Daně v účetnictví ČR – Příklady a testy pro výuku předmětu 1FU350

ISBN 978-80-245-2160-2, VŠE, 1. vydání, 2016, 132 stran

Publikace je určena pro cvičení na kurzu Daně v účetnictví ČR a koncipována jako pracovní sešit sloužící potřebám výuky. Obsah pokrývá probíranou látku od účetní a daňové legislativy, výpočty a pochopení splatné a odložené daně až k daňovým souvislostem jednotlivých oblastí účetnictví. Stěžejní částí knihy jsou příklady na účtování o dlouhodobém majetku, zásobách, leasingu, rezer-
vách, pohledávkách a finančním majetku. Příklady se týkají nejen účtování, ale i daňových dopadů do splatné a odložené daně z příjmů. Nechybí ani příklady na účtování o dani z přidané hodnoty v komplikovaných souvislostech, jako jsou zálohy, krácení nároku na odpočet či reverse charge.

 

Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
bakalářské