Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Surynek, A.: Aplikovaný sociálně psychologický výzkum v organizacích – Metodická příručka


ISBN 978-80-245-2119-0, VŠE, 1. vydání, 2015, 100 stran, A4Surynek_Aplikovan soc

Publikace je příručkou k přípravě projektu v předmětu „Aplikace metod sociálně psychologického výzkumu“ na VŠE v Praze, nebo i při psaní diplomové práce. Obsahuje informace obecně metodologického rázu, ale má především pomoci při praktické realizaci výzkumu. Jsou zde popsány jak způsoby získávání empirických informací, tak činnosti výzkumu a jejich organizace. To vše způsobem návodným, kdy je student veden k odpovědím na několik otázek. První otázkou je, zdali byla příprava na vlastní výzkum dostatečná, zda vycházela z důkladné znalosti tématu. Druhou otázkou je, zdali byla dostatečně přesně zformulována představa o tom, jaké informace mají být získány, o jaké poznání se usiluje. Třetí otázkou by mělo být, jestli zpracování informací bylo dostatečně hluboké a jestli byly jednotlivé informace dostatečně kriticky zhodnoceny. V odpovědi na čtvrtou otázku se vypořádáváme s pochybnostmi o obecné platnosti dosaženého poznání. Text obsahuje tři základní kapitoly. 1. charakterizuje předmět, a to co je cílem předmětu a na co je výuka zaměřena. 2. obsahuje přehled problematiky metodologie sociálně psychologického výzkumu. 3. se zabývá různými stránkami a doporučeními zpracování projektu. Text je doplněn příklady a shrnutími, které mohou napomáhat důkladnějšímu osvojení látky.

 

Jazyk publikace čeština
Určeno pro studium
magisterské